Analogi


• Memahami dua objek yang berlainan tetapi
 mempunyai sifat dan kelakuan yang sama.
• Jika kita mengenal kelakuan salah satu objek maka kita
 akan mudah memahami kelakuan objek yang lain.
• Contoh contoh analogi dalam kelistrikan adalah :
 • arus listri dianalogikan dengan arus air.
  • Kapasitor dianalogikan dengan penampungan air
   • Dioda dianlogikan dengan ruscent clep
    • Transistor dianalogikan dengan pintu air.
Melalui pengenalan akan kelakuan sebuah objek maka kita
dapat membuat model mathematika.

Analogi sumber tegangan
• Air dalam sebuah revseroir (danau) dialiri melalui sebuah
pipa. Ketinggian air di danau E akan terus tetap walau air
mengalir keluar, karena danau dianggap resevoir yang tak
terbatas.
• dalam hal ini danau disebut sumber tegangan.
Analogi sumber arus (current source)
• Air dialiri dari sebuah pompa air yang mengeluarkan air
dengan debit 2 liter perdetik. Maka pompa air ini dapat
dianalogikan dengan sumber arus, yang arusnya selalu tetap.
• Pompa ini baru berhenti bekerja jika saluran tertutup. Pada
saat itu arus = 0


No comments:

Post a Comment